Privacybeleid en mailbrieven

Wie zijn we

Stichting Nieuw LiedFonds

Bestuur: Wilna Wierenga, Ineke Luirink-Visser en Ankie Knijnenburg
E-mail: nieuwliedfonds@gmail.com

Doeleinden voor de verwerking
Stichting Nieuw LiedFonds verzamelt naam en e-mailadres van vrienden, belangstellenden en kopers van de cd’s, het boek en de partituren om hen periodiek te kunnen informeren met vriendenbrieven of nieuwsbrieven. Contactgegevens worden niet aan anderen doorverkocht of anderszins geopenbaard.

Twee nieuwsbrieven
Wij onderscheiden twee nieuwsbrieven: de jaarlijkse vriendenbrieven aan particuliere en groepsvrienden en de nieuwsbrieven aan vrienden, belangstellenden en kopers van cd’s, het boek en de partituren. Voor elk van deze mailbrieven houden wij een afzonderlijke verzendlijst aan. Met het invullen en verzenden van uw gegevens via de mail of (een van) ons/onze contactformulier(en) verleent u Stichting Nieuw LiedFonds toestemming voor het periodiek toezenden van (een van) de nieuwsbrieven naar het door u opgegeven mailadres. Onderaan deze pagina kunt u uw gegevens invullen.

 Duur van de opslag
Wij zullen uw gegevens 2 jaar of tot wederopzegging bewaren in een lokaal beheerd en beveiligd Excelbestand en in het programma voor de verzending van de mailbrieven. U kunt de toezending van de vriendenbrief en/of de mailbrief stopzetten door een mailtje te sturen naar ons mailadres nieuwliedfonds@gmail.com, onder vermelding van ‘Intrekken toestemming ontvangen nieuwsbrief’ of via de uitschrijfbutton in onze mailings (button staat onderaan). 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U hebt altijd recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Stuur ons een verzoek naar nieuwliedfonds@gmail.com onder vermelding van ‘Verzoek inzage in mijn persoonsgegevens’ of: ‘Verzoek aanpassen/intrekken van mijn persoonsgegevens’.

Klachten over het gebruik van uw gegevens
Wij wijzen u op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij vermoeden van misbruik. 

AVG mei 2018
In 2016 traden de Europese privacyregels in werking. Deze zijn neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met ingang van 25 mei 2018 geldt een verscherpt toezicht op handhaving van deze regels.
Wij vragen alle abonnees – op onze nieuwsbrieven en e-mailbrieven opnieuw hun toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens (voornaam, achternaam en mailadres).