Licht en liefde onstuitbaar

We willen – naast onze eigen producties om de stem van vrouwen te laten horen – ook ruimte bieden aan andere liturgievernieuwers. Vrouwen én mannen die goede, gelaagde teksten schrijven, muziek componeren van hoog niveau en inclusieve taal gebruiken. Maar natuurlijk blijft de centrale doelstelling voor het werk van het Nieuw LiedFonds zelf het bieden van een platform aan vrouwelijke dichters en componisten.

Voor de Pinksterliturgie ‘Licht en Liefde Onstuitbaar’, gemaakt door goede bekenden Tom Löwenthal, Franck Ploum en Arjen van Baest, heeft Wilna Wierenga, voorzitter van het Nieuw LiedFonds, de productie verzorgd. Na de cd voor Bernard Huijbers’ tachtigste verjaardag ‘Heimwee naar de toekomst’ in 2002, produceerde zij composities op teksten van Franck Ploum op muziek van Tom Löwenthal en Arjan van Baest. Op 4 maart 2018 werd de cd gepresenteerd in de Lutherse kerk in Breda.

De zondagse eredienst vormt voor velen het hart van het spirituele leven.

Het wordt spannend als meningen hoe dit vorm te geven haaks op elkaar staan en verlangens uiteengaan. Hoe zou het zijn als we in ons samenkomen de Eeuwige op authentieke en vanuit een geleefd geloof aanbidden, bezingen en eren? Als we ruimte creëren voor een mix van in de geschiedenis verankerd geloof en eigentijdse expressie? Liturgische vernieuwing is een voortgaande beweging. Het is het resultaat van de wisselwerking van de verbinding, het verbond tussen mensen met de Eeuwige en met elkaar als mensen. Op alle plaatsen waar de Geest van inspiratie maar wil waaien.

Tijd voor een nieuwe Pinksterliturgie. ‘Licht en liefde onstuitbaar’

Tien liederen op teksten van Franck Ploum en muziek van Arjan van Baest, met onder andere een nieuw tafelgebed ‘Kom met uw Geest’ en een ‘Onze Vader’, dat zich kenmerkt door de verrassende vorm van afwisselde voorzang, dan weer voorganger dan weer gemeente. Daarnaast zijn er zeven liederen ‘Vreemde Nabije’ van Tom Löwenthal met daarin het lied ‘Jij licht in ons midden’. Een vrolijke en echte Löwenthalmelodie die lang in je oren blijft klinken. En een mooie, makkelijke canon ‘Kom in ons midden Jij Ene’. En zeven liederen ’Gij die eeuwig zijt’ op muziek gezet door Arjan van Baest, met hierin een prachtig lied voor/over vluchtelingen ‘In gammele boten’. Alle teksten zijn van Franck Ploum, voornamelijk werkzaam in het zuiden van het land.

De melodieën van deze composities zijn door elke zanggroep, koor of cantorij na enige studie makkelijk te zingen. Verschillende uitvoeringsvormen zijn mogelijk. De solo’s kunnen ook door enkele vrouwen of mannen worden gezongen. De fluitpartij kan ook door een viool gespeeld worden. Er zijn orgel- en pianobegeleidingen.

Bestellen

  • De cd ‘Licht en Liefde Onstuitbaar’ kost € 20,– (excl. verzendkosten)
  • De digitale partituren Pinksterliturgie ‘Licht en liefde onstuitbaar’ € 80,–
  • Vreemde Nabije € 50,–
  • Gij die eeuwig zijt € 50,–

Te bestellen door het boven vermelde bedrag plus € 3,40 verzendkosten over te maken op rekening NL 57 INGB 0663 68 38 58 t.n.v. Wierenga,  vermeld daarbij ‘Licht en liefde’

Voor deze prijs koopt u ook het recht deze partituur in uw eigen gemeente, koor te gebruiken.

N.B. Kopieer niet illegaal, stuur geen partituren door, maar koop ze en steun daarmee onze volgende projecten.