Save the date: 17-11-2018

S A V E   T H E   D A T E

Op

17 november

vieren we 25 jaar Nieuw LiedFonds

in de Koepeltheaterkerk in Leeuwarden

(culturele hoofdstad van Europa in 2018)

In juni volgt meer informatie.

Zet in je agenda en kom meezingen

Nodig vast je muziekvrienden uit

 

 

 

 

ZINGEN IN HET LAND

Leiden – 18 november 2017, 15-18 uur

Liedmiddag rond de Oecumenische liedbundel Zangen van zoeken en zien

Lokhorstkerk Leiden – Leidse Studenten Ekklesia

 • cantor: Wilna Wierenga
 • pianist: Felicity Goodwin

Programma

 • 15.00      Welkom
 • 15.05      Inleiding over bundel Zangen van zoeken en zien
 • 15.15      Zingen
 • 16.15      Pauze
 • 16.45      Zingen
 • 17.45      Afsluiting

Repertoire

 1. Lied van Jesaja / Het volk dat tast in het duister
 2. Wij noemen ons één / Hoewel al jaren weg
 3. Waar liefde woont (bij psalm 133) / Dat heel mag worden mijn huis
 4. Licht in het donker
 5. In de oudste lagen van mijn ziel
 6. Moge ons voor waar verschijnen
 7. Wij zingen: Waar ter wereld
 8. Koester de namen
 9. Langzaam zie ik hen gaan
 10. Als morgenrood / Gij, Eeuwige, gloeiend van liefde

NIEUWS: mailbrief

Wilt u met enige regelmaat een berichtje van ons ontvangen?

Met nieuws over de komende cd en achtergrondinformatie over de teksten en liederen?

Geef uw mailadres dan door via nieuwliedfonds@gmail.com o.v.v. mailbrief.

 

Zangen van zoeken en zien

Presentatie liedbundel  Zangen van zoeken en zien

Op zaterdag 10 oktober 2015 werd de oecumenische bundel Zangen van zoeken en zien door het Herman Verbeekfonds gepresenteerd. In het boek staan ruim 750 liederen vanuit basisgroepen in Nederland. Daarvan zijn er maar liefst 25 van het Nieuw LiedFonds! Twaalf koren hebben in de Martinikerk in Groningen in een Sing Along verschillende liederen uit de bundel gezongen. De kerk zat stampvol en de klanken klonken tegen de muren op. De bezoekers zongen de volkspartijen uit volle borst mee.

Bekijk de film die gemaakt werd van de finale van die dag, toen alle koren, aangevuurd door Tom Löwenthal,  het ‘indianenlied’ zongen. ‘Met wind in de haren en zon in de rug ligt het land voor je open. Met jou op mijn pad, met jou aan mij zij, geen kwaad zal ik duchten, want jij bent nabij.’

Het projectkoor van het Nieuw LiedFonds verleende medewerking en kreeg veel complimenten over de eigen klank en het nieuwe idioom.

Anneke Meiners schreef ons de dag erna dat ze in het publiek over het pianospel van Felicity Goodwin had gehoord: ‘Wat een duidelijk en helder spelende pianiste, wat een genot, zo trefzeker.’ Anneke Meiners zong zelf ook mee, net als Teresa Takken, zij straalde middenin de koorgroep. Margryt Poortstra en Geke Bruijning gaven ook acte de présance.

Wij lieten onze volgende pronkjuwelen klinken in Groningen:

 • Dit ene weten wij
 • Vertrouwen
 • Altijd aanwezige 
 • Waar liefde woont

Flyer liedbundel

NIEUWS

 

KOM EN DOE MEE!

 

Unknown

ZIE: PROJECTOOR ZANGEN VAN ZOEKEN EN ZIEN   en   HUISSEN 24 OKTOBER 2015

 

**************************************

 

10 april: repetitie voor het jubileumlied
Op 18 april viert de DominicusAmsterdam haar 50-jarig bestaan in de nieuwe vorm.
Het Nieuw LiedFonds biedt de jarige op de jubileumdag een lied aan.
Tekst daarvoor werd geschreven door Jannet Delver en de melodie werd gecomponeerd door Felicity Goodwin.
Voor de gelegenheid is een koor geformeerd uit zangers van de Keizersgrachtkerk, de ekklesia in Wognum, EkklesiaAmsterdam en natuurlijk ook de DominicusAmsterdam.
Op 10 april repeteerden we in de Keizersgrachtkerk.

Koorrep. KGK 10-04-2015-7416
Foto’s: ©2015 Sandra Haverman Fotografie

Hildegard von Bingen

cd 1 a

17 Over de schepping
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
18 Over genade
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
19 Levend Woord
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
20 De zegen van Jouw Naam
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
21 Over de wijsheid
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
22 Van liefde die overvloeit
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
23 Cantate ‘Jij edel groen’
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
24 Innerlijk licht
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
25 Eerste stem
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
26 Over de geest
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
27 Als morgenrood
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
28 Hemel en aarde
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
29 De schoot van mijn moeder
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
30 Levensrivier
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal

Een 12e eeuwse mystica en abdis schreef als een van de eerste vrouwen liederen voor de liturgie in haar klooster. Het Nieuw LiedFonds zag daarin een stimulans voor haar eigen doelstelling en gaf Jannet Delver de opdracht om een aantal liedteksten van Hildegard von Bingen zo te bewerken dat ze geschikt werden voor de hedendaagse gelovigen. Jannet Delver slaagde erin om veertien teksten te schrijven die zo inspirerend waren voor de componisten Mariëtte Harinck, Thom Jansen en Tom Löwenthal dat ze er mooie nieuwe liederen van maakten: muziek voor meerstemmig koor en gemeente, met of zonder solisten en met begeleiding van piano, orgel en/of viool. Deze bewerking van middeleeuwse teksten maakt het mogelijk om opnieuw door de stem van vrouwen de kerkmuziek te verrijken. De liederen zijn op verschillende momenten in de liturgie en in het kerkelijk jaar van toepassing.

Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.

 

Zomerregen

Cd Zomerregen web

Het wezenlijke leven wil losgezongen worden van kerken en instituten. De poëzie van Zomerregen maakt terughoudend gebruik van de godsnaam en geeft veel ruimte voor een eigen invulling van het transcendente. Sommige gedichten hebben een spiritueel karakter zonder direct met een bepaalde religie geassocieerd te worden.
In deze liederen klinken emoties als verdriet (Steen van Vasalis) en vreugde (Dit kind van Colet van der Ven). Maar ook vertolken de liederen natuurbeelden, zoals het lied over zwanen van Ida Gerhardt: met ruisende slagen komen die zwanen over. En de verrukking van het bewust beleefde ogenblik is hoorbaar in ‘een gouden fluistering is mijn bestaan’ (uit Korenveld van Anneke Meiers). In dit project brengt Teresa Takken met haar composities een eigen, open klank in.

Waarom zouden deze liederen beperkt moeten blijven tot liturgisch gebruik?

31 Terug
tekst Fum van der Ham, muziek Mariette Harinck
32 Iemand, niemand
tekst Fum van der Ham, muziek Mariette Harinck
33 Steen
tekst M. Vasalis, muziek Mariette Harinck
34 De profundis
tekst Ida Gerhardt, muziek Mariette Harinck
35 Korenveld
tekst Anneke Meinders, muziek Mariette Harinck
36 Het
tekst Nel Veerman, muziek Mariette Harinck
37 Hooglied
tekst Judith Herzberg, muziek Mariette Harinck
38 Voorbijtrekkend landschap
tekst Hilda Domin, muziek Mariette Harinck
39 Ontkomen
tekst Ida Gerhardt, muziek Mariette Harinck
40 Zomerregen
tekst Emma Elbe, muziek Mariette Harinck
41 Zegen
tekst Maria de Groot, muziek Teresa Takken
42 Beth, een huis voor onderweg
tekst Margreet Spoelstra, muziek Teresa Takken
43 Zegen, zoals uw geest
tekst Juut Meijer, muziek Teresa Takken
44 Dit kind
tekst Colet van der Ven, muziek Teresa Takken

Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.

 

Kostbare bronnen

 

CD Kostbare bronnen web 2

 

De namen van bijbelse vrouwen weer naar boven halen, doen oplichten en glanzen. Een oude traditie opnieuw verteld en vormgegeven. We willen nieuwsgierig maken naar hun – soms tragische maar altijd ook hoopvolle – levensverhalen en de parallellen met ons eigen verhaal en die van anderen om ons heen ontvouwen.

Bijna alle verhalen van deze vrouwen gaan over de zorg, de vreugde en het leed van de verbinding met de eigen dierbaren: ouders en kinderen, echtgenoten en zussen, een open huis voor geloofsgenoten. Daaronder, als bron van leven, een godsverlangen dat zich zoekt te uiten. We vermoeden dat veel mensen zich herkennen in deze liederen, mannen en vrouwen, omdat voor mensen de verbinding met anderen en de Ander een voortdurende drijfveer in het leven is.

En we voegen daar een eerbetoon aan toe voor allen die niet met name genoemd worden. Ook zij nemen hun plaats en tijd in en kunnen daarmee levende bronnen voor hun dierbaren zijn, want ‘niemand zijn ze nooit geweest’.

45 Welkom
tekst Margriet Poortstra, muziek Tom Löwenthal

46 Vertrouwen
tekst Marieke van Baest, muziek Teresa Takken

47 Verward
tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck

48 Altijd Aanwezige
tekst Simone Huisman, muziek Tom Löwenthal

49 Hore mijn oor
tekst Juut Meijer, muziek Tom Löwenthal

50 Zoals die ene roos
tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck

51 Ik heb lief de aarde en de mensen
tekst Petra Kerssies, muziek Tom Löwenthal

52 Waarlijk leven
tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck

53 Laatste lied
tekst Colet van der Ven, muziek Tom Löwenthal

54 Vrije voeten beluister
tekst Margryt Poortstra, muziek Mariëtte Harinck

55 Tranen zijn mijn brood
tekst Margryt Poortstra, muziek Tom Löwenthal

56 Dit is de plaats
tekst Juut Meijer, muziek Tom Löwenthal

57 Luchtspiegeling
tekst M. Vasalis, muziek Mariëtte Harinck

58 Niemand ben je nooit geweest
tekst Colet van der Ven, muziek Emma Breedveld

59 De zegen
tekst Petra Kerssies, muziek Tom Löwenthal

60 Vogel
tekst Margryt Poortstra, muziek Teresa Takken
Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.