Verantwoording: CULTURELE ANBI en financiën

Stichting Nieuw Lied Fonds is door de belastingdienst erkend als CULTURELE ANBI – Klik hier voor meer informatie. Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

anbi-afbeelding-gif

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

N.B. We staan in het register van de belastingdienst vermeld als Nieuw Lied Fonds (met een spatie tussen Lied en Fonds). Klik hier voor het zoekregister bij de belastingdienst    Typ dan in: nieuw lied fonds

Lees welke activiteiten het NLF heeft ontplooid in 2017, welke plannen het fonds heeft voor 2018 en hoe de middelen zijn ingezet om de doelen te bereiken.

Jaarverslag 2018 van het Nieuw Liedfonds.

Het hele jaar stond in het teken van voorbereiding, productie en presentatie van het 25 jarig bestaan van het Nieuw Liedfonds. Terugkijkend op het tot stand komen van 7 CD’s met bijbehorende partituren en onze Liedbundel ‘Als daar muziek voor is’, vonden we daarin reden genoeg om dit te vieren. Al waren we nog maar nauwelijks uitgerust en weer op orde na de productie en presentatie van de CD ‘Eb en Vloed’ in het najaar van 2017, wilden we het niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Na het vertrek van Marijke Beukema als initiatiefneemster en voorzitter zijn we op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Ineke Visser Luirink die als zanger vanuit de zanggroep van de Keizersgrachtkerk in diverse projecten van het NLF betrokken was bij het NLF is toegetreden als penningmeester. Aan haar is toegevoegd Dick Steigenga. Hij zong met ‘Kostbare Bronnen’ mee in het koor en bleef  daarna als vrijwilliger betrokken bij de Lieddagen. Hij is werkzaam in de financiële sector en zal als boekhouder en financieel adviseur ons bijstaan.

Dick kwam met het idee om het te vieren in Leeuwarden. Culturele hoofdstad van Europa in het jaar 2018. Friesland is ook de provincie waar onze muzikale adviseur en dirigente Geke Bruining-Visser al jaren woont en werkt. Samen met Anne Meiners, eens van onze dichters waren zij bereid om zitting te nemen in de organisatie ervan en hun netwerk hiervoor in te zetten.

Voor het bestuurslid Ankie Knijnenburg was dit de laatste taak als bestuurslid van het NLF.

Ineke Visser Luirink  kon zo de interne organisatie van het NLF ervaren, en zo zich inwerken  en kennismaken met de organisatie hiervan, samen met de vele (vaste) vrijwilligers van het NLF.

Op zaterdag 17 november beleefden we in het Koepeltheater in Leeuwarden een dag vol poëzie, muziek, theater en vooral zingen.

Er waren artikelen in de Leeuwarder Courant (met Anneke Meiners) en in het blad Volzin  en van de Vrouwen Synode (met Wilna Wierenga). Meer dan de helft van de …..bezoekers kwamen uit het noorden van Nederland en warenvoor het eerst op een Lieddag. Ook begroetten we vele bekenden en zangers uit diverse projectkoren.

Onder leiding van Tom Lowenthal, Geke Bruining  en Terese Takken werden er liederen vanuit alle producties gezongen.  Felicity Goodwin bespeelde het orgel en de piano. Emma Breedveld improviseerde op de viool op een eigen compositie. Anne Meiners en Juut Meijer spraken een column uit. Er was een Powerpoint met  foto’s , documenten en hoogtepunten uit 25 jaar NLF.

Als klap op de vuurpijl speelden Bram van der Vlugt en Nettie Blanken een deel uit hun theatervoorstelling ‘Vasalis’. Aan het einde  van de prachtige dag werd afscheid genomen van Ankie Knijnenburg. Zes jaar lid van het bestuur van het NLF als penningmeester en PR.Ons Liedboek was er niet geweest zonder haar onophoudelijke inzet en vakmanschap. Een speciaal gemaakte Tiffany lamp met alle kleuren van de CD’s werd haar naast grote dank en applaus overhandigd. Het was een geweldige dag. 

Inmiddels is de voorraad van CD’s en partituren verhuist van de opslag bij Marijke Beukema naar  twee grote kasten in de (gastvrije) Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Zo kregen we weer een een update inventarisatie, die het mogelijk maakte om de grote Jubileum verkoopactie van 5 CD’s voor €25 te kunnen doen. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt.

Voor 2019 staat op de agenda;  2 workshops in Harderwijk en Utrecht,  administratieve afhandeling van bestuurswisseling en het zoeken naar nieuwe bestuursleden en fondsen . Plannen voor een nieuw project hangen in de lucht…..

Ondertussen gaat de verkoop door.

Wilna Wierenga

Voorzitter Nieuw LiedFonds

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *