Nieuw LiedFonds

Stichting Nieuw LiedFonds

Gevestigd te Amsterdam, Buiksloterweg 30, 1031 CK
Telefoon 020 636 64 96
Website www.nieuwliedfonds.nl
Email nieuwliedfonds@beukema.demon.nl
Kamer van Koophandel Amsterdam. KvK-nummer 41213126
Belastingdienst Amsterdam, dossiernummer: 10843
ING bankrekening NL18 INGB 0007 8738 65
Stichting Nieuw LiedFonds is per notariële akte opgericht op 3 november 1993.

ANBI
De stichting Nieuw LiedFonds staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ‘algemeen nut beogende instelling’ of een ANBI. Donateurs van de stichting Nieuw LiedFonds mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Stichting Nieuw LiedFonds hoeft ook geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor ontvangen erfenissen en schenkingen.

Doelstelling
De stichting Nieuw LiedFonds heeft ten doel de liturgie te vernieuwen met teksten geschreven door vrouwen en gecomponeerd door vrouwen of mannen.
Dat doet het fonds door het uitbrengen en verspreiden van cd’s en de promotie daarvan.

Het vermogen van de stichting Nieuw LiedFonds zal worden gevormd door:
opbrengst van de verkoop van cd’s, partituren en een boek, lieddagen en door schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies, donaties en alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting Nieuw LiedFonds bestaat uit:

voorzitter Marijke Beukema, benoemd per 3 november 1993
secretaris Wilna Wierenga, benoemd per 1 februari 1999
penningmeester Ankie Knijnenburg, benoemd per 1 juni 2012
Bestuursleden ontvangen geen salaris en/of fees. De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.