Hildegard von Bingen

cd 1 a

17 Over de schepping
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
18 Over genade
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
19 Levend Woord
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
20 De zegen van Jouw Naam
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
21 Over de wijsheid
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
22 Van liefde die overvloeit
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
23 Cantate ‘Jij edel groen’
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
24 Innerlijk licht
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
25 Eerste stem
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
26 Over de geest
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
27 Als morgenrood
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
28 Hemel en aarde
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
29 De schoot van mijn moeder
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
30 Levensrivier
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal

Een 12e eeuwse mystica en abdis schreef als een van de eerste vrouwen liederen voor de liturgie in haar klooster. Het Nieuw LiedFonds zag daarin een stimulans voor haar eigen doelstelling en gaf Jannet Delver de opdracht om een aantal liedteksten van Hildegard von Bingen zo te bewerken dat ze geschikt werden voor de hedendaagse gelovigen. Jannet Delver slaagde erin om veertien teksten te schrijven die zo inspirerend waren voor de componisten Mariëtte Harinck, Thom Jansen en Tom Löwenthal dat ze er mooie nieuwe liederen van maakten: muziek voor meerstemmig koor en gemeente, met of zonder solisten en met begeleiding van piano, orgel en/of viool. Deze bewerking van middeleeuwse teksten maakt het mogelijk om opnieuw door de stem van vrouwen de kerkmuziek te verrijken. De liederen zijn op verschillende momenten in de liturgie en in het kerkelijk jaar van toepassing.

Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.