Zomerregen

Cd Zomerregen web

Het wezenlijke leven wil losgezongen worden van kerken en instituten. De poëzie van Zomerregen maakt terughoudend gebruik van de godsnaam en geeft veel ruimte voor een eigen invulling van het transcendente. Sommige gedichten hebben een spiritueel karakter zonder direct met een bepaalde religie geassocieerd te worden.
In deze liederen klinken emoties als verdriet (Steen van Vasalis) en vreugde (Dit kind van Colet van der Ven). Maar ook vertolken de liederen natuurbeelden, zoals het lied over zwanen van Ida Gerhardt: met ruisende slagen komen die zwanen over. En de verrukking van het bewust beleefde ogenblik is hoorbaar in ‘een gouden fluistering is mijn bestaan’ (uit Korenveld van Anneke Meiers). In dit project brengt Teresa Takken met haar composities een eigen, open klank in.

Waarom zouden deze liederen beperkt moeten blijven tot liturgisch gebruik?

31 Terug
tekst Fum van der Ham, muziek Mariette Harinck
32 Iemand, niemand
tekst Fum van der Ham, muziek Mariette Harinck
33 Steen
tekst M. Vasalis, muziek Mariette Harinck
34 De profundis
tekst Ida Gerhardt, muziek Mariette Harinck
35 Korenveld
tekst Anneke Meinders, muziek Mariette Harinck
36 Het
tekst Nel Veerman, muziek Mariette Harinck
37 Hooglied
tekst Judith Herzberg, muziek Mariette Harinck
38 Voorbijtrekkend landschap
tekst Hilda Domin, muziek Mariette Harinck
39 Ontkomen
tekst Ida Gerhardt, muziek Mariette Harinck
40 Zomerregen
tekst Emma Elbe, muziek Mariette Harinck
41 Zegen
tekst Maria de Groot, muziek Teresa Takken
42 Beth, een huis voor onderweg
tekst Margreet Spoelstra, muziek Teresa Takken
43 Zegen, zoals uw geest
tekst Juut Meijer, muziek Teresa Takken
44 Dit kind
tekst Colet van der Ven, muziek Teresa Takken

Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.