Maandelijks archief: juni 2014

Hildegard von Bingen

cd 1 a

17 Over de schepping
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
18 Over genade
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
19 Levend Woord
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
20 De zegen van Jouw Naam
tekst Jannet Delver, muziek Mariette Harinck
21 Over de wijsheid
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
22 Van liefde die overvloeit
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
23 Cantate ‘Jij edel groen’
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
24 Innerlijk licht
tekst Jannet Delver, muziek Thom Jansen
25 Eerste stem
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
26 Over de geest
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
27 Als morgenrood
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
28 Hemel en aarde
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
29 De schoot van mijn moeder
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal
30 Levensrivier
tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal

Een 12e eeuwse mystica en abdis schreef als een van de eerste vrouwen liederen voor de liturgie in haar klooster. Het Nieuw LiedFonds zag daarin een stimulans voor haar eigen doelstelling en gaf Jannet Delver de opdracht om een aantal liedteksten van Hildegard von Bingen zo te bewerken dat ze geschikt werden voor de hedendaagse gelovigen. Jannet Delver slaagde erin om veertien teksten te schrijven die zo inspirerend waren voor de componisten Mariëtte Harinck, Thom Jansen en Tom Löwenthal dat ze er mooie nieuwe liederen van maakten: muziek voor meerstemmig koor en gemeente, met of zonder solisten en met begeleiding van piano, orgel en/of viool. Deze bewerking van middeleeuwse teksten maakt het mogelijk om opnieuw door de stem van vrouwen de kerkmuziek te verrijken. De liederen zijn op verschillende momenten in de liturgie en in het kerkelijk jaar van toepassing.

Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.

 

Zomerregen

Cd Zomerregen web

Het wezenlijke leven wil losgezongen worden van kerken en instituten. De poëzie van Zomerregen maakt terughoudend gebruik van de godsnaam en geeft veel ruimte voor een eigen invulling van het transcendente. Sommige gedichten hebben een spiritueel karakter zonder direct met een bepaalde religie geassocieerd te worden.
In deze liederen klinken emoties als verdriet (Steen van Vasalis) en vreugde (Dit kind van Colet van der Ven). Maar ook vertolken de liederen natuurbeelden, zoals het lied over zwanen van Ida Gerhardt: met ruisende slagen komen die zwanen over. En de verrukking van het bewust beleefde ogenblik is hoorbaar in ‘een gouden fluistering is mijn bestaan’ (uit Korenveld van Anneke Meiers). In dit project brengt Teresa Takken met haar composities een eigen, open klank in.

Waarom zouden deze liederen beperkt moeten blijven tot liturgisch gebruik?

31 Terug
tekst Fum van der Ham, muziek Mariette Harinck
32 Iemand, niemand
tekst Fum van der Ham, muziek Mariette Harinck
33 Steen
tekst M. Vasalis, muziek Mariette Harinck
34 De profundis
tekst Ida Gerhardt, muziek Mariette Harinck
35 Korenveld
tekst Anneke Meinders, muziek Mariette Harinck
36 Het
tekst Nel Veerman, muziek Mariette Harinck
37 Hooglied
tekst Judith Herzberg, muziek Mariette Harinck
38 Voorbijtrekkend landschap
tekst Hilda Domin, muziek Mariette Harinck
39 Ontkomen
tekst Ida Gerhardt, muziek Mariette Harinck
40 Zomerregen
tekst Emma Elbe, muziek Mariette Harinck
41 Zegen
tekst Maria de Groot, muziek Teresa Takken
42 Beth, een huis voor onderweg
tekst Margreet Spoelstra, muziek Teresa Takken
43 Zegen, zoals uw geest
tekst Juut Meijer, muziek Teresa Takken
44 Dit kind
tekst Colet van der Ven, muziek Teresa Takken

Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.

 

Kostbare bronnen

 

CD Kostbare bronnen web 2

 

De namen van bijbelse vrouwen weer naar boven halen, doen oplichten en glanzen. Een oude traditie opnieuw verteld en vormgegeven. We willen nieuwsgierig maken naar hun – soms tragische maar altijd ook hoopvolle – levensverhalen en de parallellen met ons eigen verhaal en die van anderen om ons heen ontvouwen.

Bijna alle verhalen van deze vrouwen gaan over de zorg, de vreugde en het leed van de verbinding met de eigen dierbaren: ouders en kinderen, echtgenoten en zussen, een open huis voor geloofsgenoten. Daaronder, als bron van leven, een godsverlangen dat zich zoekt te uiten. We vermoeden dat veel mensen zich herkennen in deze liederen, mannen en vrouwen, omdat voor mensen de verbinding met anderen en de Ander een voortdurende drijfveer in het leven is.

En we voegen daar een eerbetoon aan toe voor allen die niet met name genoemd worden. Ook zij nemen hun plaats en tijd in en kunnen daarmee levende bronnen voor hun dierbaren zijn, want ‘niemand zijn ze nooit geweest’.

45 Welkom
tekst Margriet Poortstra, muziek Tom Löwenthal

46 Vertrouwen
tekst Marieke van Baest, muziek Teresa Takken

47 Verward
tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck

48 Altijd Aanwezige
tekst Simone Huisman, muziek Tom Löwenthal

49 Hore mijn oor
tekst Juut Meijer, muziek Tom Löwenthal

50 Zoals die ene roos
tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck

51 Ik heb lief de aarde en de mensen
tekst Petra Kerssies, muziek Tom Löwenthal

52 Waarlijk leven
tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck

53 Laatste lied
tekst Colet van der Ven, muziek Tom Löwenthal

54 Vrije voeten beluister
tekst Margryt Poortstra, muziek Mariëtte Harinck

55 Tranen zijn mijn brood
tekst Margryt Poortstra, muziek Tom Löwenthal

56 Dit is de plaats
tekst Juut Meijer, muziek Tom Löwenthal

57 Luchtspiegeling
tekst M. Vasalis, muziek Mariëtte Harinck

58 Niemand ben je nooit geweest
tekst Colet van der Ven, muziek Emma Breedveld

59 De zegen
tekst Petra Kerssies, muziek Tom Löwenthal

60 Vogel
tekst Margryt Poortstra, muziek Teresa Takken
Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.

Passage

 

Cd Passage web2

‘Verandering’ als bron van vreugde en bron van pijn. Wij denken dat er behoefte is aan herkenning van zo’n ervaring in muziek; dat kan troostend zijn. ‘Bij vertroosting gebeurt iets geheimzinnigs als bij mensen die een gedicht maken of muzie. Dat is niet analyseerbaar. Troost wordt gegeven wanneer de verborgen levenskracht van de ander weer wordt opgewekt’, aldus pater Jan van Kilsdonk. We brengen hier liederen bijeen die de verborgen levenskracht aanspreken. Verandering hoeft dan niet altijd treurig te zijn.

61 Passage
tekst Maria de Groot, muziek Mariëtte Harinck

62 Pijn wordt muziek
tekst Anneke Brassinga, muziek Teresa Takken

63 Talen buiten de taal
tekst Ellen Warmond, muziek Mariëtte Harinck

64 Probeer te zingen
tekst Ellen Warmond, muziek Tom Löwenthal

65 Eenmaal
tekst Anneke Brassinga, muziek Mariëtte Harinck

66 Waar ik nu naar streef
tekst Micha de Vreede, muziek Mariëtte Harinck

67 Adembenemend nieuw
tekst Colet van der Ven, muziek Tom Löwenthal 

68 Vreemdeling
tekst Ellen Warmond, muziek Mariëtte Harinck

69 In de oudste lagen
tekst M. Vasalis, muziek Tom Löwenthal

70 Groot slaaplied
tekst Micha de Vreede, muziek Mariëtte Harinck 

71 Jij noch ik
tekst Ellen Warmond, muziek Emma Breedveld

72 De disgenoten
tekst Ida Gerhardt, muziek Tom Löwenthal

73 Zie ons blindelings
tekst Ellen Warmond, muziek Thom Jansen

74 Als daar muziek voor is
tekst M. Vasalis, muziek Tom Löwenthal

75 Ochtend
tekst M. Vasalis, muziek Mariëtte Harinck

Zielsverlangen

 

cropped-cd-zielsverlangen.jpg

‘Zielsverlangen’ heet de 6e cd, om te ontsnappen aan het verlanglijstje, het ‘willen hebben’. Want dat verlangen we natuurlijk ook. We willen een goed leven hebben met alles wat daarvoor nodig lijkt: werk, een partner en andere dierbaren, rust en vrede in ons hart. Het verschil tussen verlangen naar hebben en naar zijn is niet altijd makkelijk te onderscheiden.

76 Er is nog zomer en genoeg
tekst Judith Herzberg, muziek Geke Bruijning 

77 Kostbaar is mij alles van u
tekst Ida Gerhardt, muziek Mariëtte Harinck

78 Psalm van de vreugde
tekst Maria de Groot, muziek Mariëtte Harinck

79 Waar liefde woont
tekst Anneke Meiners, muziek Felicity Goodwin

80 De zachte krachten
tekst H. Roland Holst, muziek Mariëtte Harinck 

81 Ster
tekst M. Vasalis, muziek Mariëtte Harinck 

82 Luister
tekst Mischa de Vreede, muziek Mariëtte Harinck

83 Dag zee
tekst Colet van der Ven, muziek Thom Jansen

84 Zoekend ga ik mijn weg
tekst Simone Huisman, muziek Thom Jansen

85 Eind van de winter
tekst Judith Herzberg, muziek Thom Jansen

86 Als jij er niet was geweest
tekst Juut Meijer, muziek Dirk Zwart 

87 Minne
tekst Hadewich, muziek Sylvia Maessen

88 Dans me
tekst Colet van der Ven, muziek Mariëtte Harinck

89 Mijn God
tekst Anneke Meiners, muziek Maria Talis
Bestellen?
Alle cd’s en partituren van het Nieuw LiedFonds zijn voor uzelf of voor een koor te bestellen. Bij bestellen? vindt u hierover meer informatie.

BOEK ‘Als daar muziek voor is’

cover als daar

Als daar muziek voor is – 90 liederen van het Nieuw LiedFonds

In september 2013 vierden we ons 20-jarig jubileum en ter gelegenheid daarvan presenteerden we het boek ‘Als daar muziek voor is – 90 liederen van het Nieuw LiedFonds’.

‘Muziek draagt taal moeiteloos ons hoofd binnen,’ schrijft Marjoleine de Vos in het Woord vooraf bij ons boek.

Alle 90 liederen die tot nu toe werden geschreven staan erin, met muzieknoten om mee te kunnen zingen, met achtergrondinformatie en praktische tips. Maar ook met een toelichting op de tekst en muziek door Bettine Siertsema en Wilna Wierenga.

 

Bestellen?

CD BESTELLEN

Maak € 20,- plus verzendkosten over, vermeld de titel en stuur een email naar nieuwliedfonds@gmail.com. om uw bestelling te beschrijven en het verzendadres op te geven.

  • Verzendkosten voor Nederland zijn: € 3,- (voor 1 of 2 cd’s); € 7,-(pakketpost, voor 3 of meer cd’s).
  • Verzendkosten voor het buitenland, ook voor België: € 5,25 (voor 1 of 2 cd’s). € 14,- (pakketpost, voor 3 of meer cd’s).

Het bankrekeningnummer is NL18 INGB 0007 873 865, t.n.v. het Nieuw LiedFonds te Amsterdam.
Zodra wij uw storting ontvangen hebben, krijgt u uw bestelling toegestuurd.

BOEK ‘Als daar muziek voor is’ BESTELLEN

Maak € 24,50 plus verzendkosten over en stuur een email naar nieuwliedfonds@beukema.demon.nl om het verzendadres op te geven.
Verzendkosten voor Nederland: € 4,-.
Verzendkosten voor het buitenland/België: €9,-
Overigens kunt u het boek in elke boekhandel kopen/bestellen (dat scheelt u de verzendkosten). Zodra wij uw storting ontvangen hebben, krijgt u het boek toegestuurd.
Het bankrekeningnummer is NL18 INGB 0007 873 865, t.n.v. het Nieuw LiedFonds te Amsterdam.

PARTITUUR BESTELLEN

Maak het bedrag over dat u in de opsomming hieronder vindt plus de verzendkosten, vermeld de titel en stuur een email naar nieuwliedfonds@gamil.com. om uw bestelling te beschrijven en het verzendadres op te geven. Zodra wij uw storting ontvangen hebben, krijgt u de partituur/partituren toegestuurd.
Het bankrekeningnummer is NL18 INGB 0007 873 865, t.n.v. het Nieuw LiedFonds te Amsterdam.

Elk lied is uitgegeven als partituur, koorpartij en gemeentepartij. De koorpartijen van deze uitgaven kunnen vrij gefotokopieerd worden voor de eigen koorleden. Voor Vrienden van het Nieuw LiedFonds geldt een korting van € 1,- per partituur: vermeld dus dat u een vriend bent.

Hier vindt u de prijzen van alle beschikbare partituren.

Tussen de tijd
1 Tussen de tijd € 15,-
2 Over de eerbied € 15,-
3 Uw lichtend spoor € 15,-
4 Vertrouwd € 15,-
5 Dit ene weten wij € 18,-
6 Liefdeslied op het Woord € 18,-
7 Het water zal stenen breken € 18,-
8 Nacht van droom en van verlangen € 45,-
(liederen voor de Kerstnacht)
9 Cantate voor de Paasmorgen € 45,-
De nummers 8 en 9 van Tussen de tijd bestaan uit een bundeling van 5 resp. 4 bij elkaar horende liederen (die overigens ook zelfstandig gezongen kunnen worden).

Hildegard von Bingen
1 Over de schepping € 18,-
2 Over genade € 18,-
3 Levend Woord € 18,-
4 De zegen van Jouw Naam € 15,-
5 Over de wijsheid € 15,-
6 Van liefde die overvloeit € 18,-
7 Cantate ‘Jij edel groen’ € 18,-
8 Innerlijk licht € 18,-
9 Eerste stem € 18,-
10 Over de geest € 18,-
11 Als morgenrood € 18,-
12 Hemel en aarde € 18,-
13 De schoot van mijn moeder € 18,-
14 Levensrivier € 18,-

Zomerregen
1 ‘Terug’ en ‘Iemand, niemand’ € 20,-
2 Steen € 18,
3 ‘De profundis’ en ‘Ontkomen’ € 20,-
4 ‘Korenveld’ en ‘Zomerregen’ € 20,–
5 Het € 18,-
6 Hooglied € 15,-
7 Voorbijtrekkend landschap € 18,-
8 Zegen € 18,-
9 ‘Beth’ en ‘Zoals uw geest’ € 20,-
10 Dit kind € 20,-

Passage
1 Passage € 15,-
2 Pijn wordt muziek € 15,-
3 Talen buiten de taal € 20,-
4 Probeer te zingen € 20,-
5 Eenmaal € 18,-
6 Waar ik nu naar streef € 18,-
7 Adembenemend nieuw € 20,-
8 Vreemdeling € 20,-
9 In de oudste lagen € 15,-
10 Groot slaaplied € 18
11 Jij noch ik € 15,-
12 De disgenoten € 15,-
13 Zie ons blindelings € 18,-
14 Als daar muziek voor is € 15,-
15 Ochtend € 18,-

Kostbare bronnen
1 Welkom + Laatste lied € 25,-
2 Vertrouwen + Vogel € 18,-
3 Verward € 20,-
4 Altijd Aanwezige + Hore mijn oor € 20,-
5 Zoals die ene roos € 20,-
6 Ik heb lief de aarde en de mensen + De zegen € 25,-
7 Waarlijk leven € 18,-
8 Vrije voeten € 20,-
9 Tranen zijn mijn brood € 15,-
10 Dit is de plaats € 15,-
11 Luchtspiegeling € 20,-
12 Niemand ben je € 20,-

Zielsverlangen
1 Er is nog zomer en genoeg € 18,-
2 Kostbaar is mij alles van u € 15,-
3 Psalm van de vreugde € 18,-
4 Waar liefde woont € 18,-
5 De zachte krachten € 18,-
6 Ster € 18,-
7 Luister € 15,-
8 Dag zee € 15,-
9 Zoekend ga ik mijn weg € 15,-
10 Eind van de winter € 18,-
11 Als jij er niet was geweest € 25,-
12 Minne € 15,-
13 Dans me € 15,-
14 Mijn God € 25.-

Losse partituren
1 lied nummer 90: ‘Wij noemen ons één’, tafelgebed van Marjoleine de Vos op muziek van Henri Heuvelmans. € 18,-

Nieuw LiedFonds

Stichting Nieuw LiedFonds

Gevestigd te Amsterdam, Buiksloterweg 30, 1031 CK
Telefoon 020 636 64 96
Website www.nieuwliedfonds.nl
Email nieuwliedfonds@beukema.demon.nl
Kamer van Koophandel Amsterdam. KvK-nummer 41213126
Belastingdienst Amsterdam, dossiernummer: 10843
ING bankrekening NL18 INGB 0007 8738 65
Stichting Nieuw LiedFonds is per notariële akte opgericht op 3 november 1993.

ANBI
De stichting Nieuw LiedFonds staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ‘algemeen nut beogende instelling’ of een ANBI. Donateurs van de stichting Nieuw LiedFonds mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Stichting Nieuw LiedFonds hoeft ook geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor ontvangen erfenissen en schenkingen.

Doelstelling
De stichting Nieuw LiedFonds heeft ten doel de liturgie te vernieuwen met teksten geschreven door vrouwen en gecomponeerd door vrouwen of mannen.
Dat doet het fonds door het uitbrengen en verspreiden van cd’s en de promotie daarvan.

Het vermogen van de stichting Nieuw LiedFonds zal worden gevormd door:
opbrengst van de verkoop van cd’s, partituren en een boek, lieddagen en door schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies, donaties en alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting Nieuw LiedFonds bestaat uit:

voorzitter Marijke Beukema, benoemd per 3 november 1993
secretaris Wilna Wierenga, benoemd per 1 februari 1999
penningmeester Ankie Knijnenburg, benoemd per 1 juni 2012
Bestuursleden ontvangen geen salaris en/of fees. De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.